آموزش ماساژ هربال (گیاهی)

 

نام استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ هربال (کمپرس گیاهی)

 

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

ماساژ هربال شایستگی است در حوزه بهداشت و ایمنی كه در آن فرد از عهده كارهایی از قبیل تجزیه و تحلیل ماساژ هربال، معرفی گیاهان و خواص بسته گیاهی كمپرس شده، كار با دستگاه گرم كن، آماده سازی اتاق، تجهیزات و ملزومات، آماده سازی مراجعه كننده، برآید و با استاندارد كاربر ماساژ در ارتباط است.

 

حداقل ميزان تحصيلات : دیپلم

 

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

فردی است كه با استفاده از حركات و مهارت های دستی و نیز استفاده از روغن ها و بسته های گیاهی كمپرس شده كه به طور منظم و خاص بر روی بافتهای بدن جهت تاثیر بر سیستم عصبی مركزی، عضلانی، پوست، مفاصل و گردش خون ، حركاتی را انجام می دهد كه به رفع تنش های عصبی، گرفتگی عضلانی و رفع خستگی های جسمی و روحی و افزایش آرامش و پوستی شاداب و عاری از هر گونه مشكل را به ارمغان می آورد.

 

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی):

Herbal Massage

 

مهم ترين استانداردها و رشته های مرتبط با اين استاندارد :

كاربر ماساژ

 

شامل:

1- تجزیه و تحلیل ماساژ كمپرس گیاهی (هربال )

2- مشاوره جهت انتخاب گیاهان و خواص بسته گیاهی كمپرس شده

3- كار با دستگاه گرم كن

4- آماده سازی اتاق، تجهیزات و لوازم كار

5- آماده سازی مراجعه كننده

6- اجرای تكنیك های ماساژ با كمپرس گیاهی (هربال)

7- انجام ماساژ كمپرس گیاهی (هربال )